SSMFBL

 
 

Patologija – septembarski ispitni rok

MEDICINSKI FAKULTET

KATEDRA ZA PATOLOŠKU ANATOMIJU

Dana, 25.08.2014. godine.

 

OBAVJEŠTENJE STUDENTIMA MEDICINE – ODSJEK MEDICINA I STOMATOLOGIJA (stari program)

Obavještavaju se studenti da će se održati ispit iz patološke anatomije u septembru mjesecu.

Praktični dio ispita će se održati u srijedu 10.09.2014. sa početkom u 09.00 časova u Zavodu za patologiju.

Usmeni dio ispita će se održati u petak  12.09.2014. godine, sa početkom u 09.00 časova u Zavodu za patologiju.

Studenti koji pristupaju praktičnom dijelu ispita su dužni znati patološku anatomiju (teoriju).

VAŽNO! Studenti koji planiraju pristupiti ispitu su dužni ispitne prijave predati u studentsku službu do 05.09.2014. godine. Studenti koji pristupaju ispitu (teorijskom i praktičnom dijelu), dužni su da se prijave u administraciji Zavoda za patologiju do 05.09.2014.g (upiasti ime i prezime na spisak). Studenti na svim dijelovima ispita MORAJU imati studentski indeks. Studenti koji navedeno ne učine neće moći pristupiti ispitu.

Predispitne vježbe će se održati u Zavodu za patologiju u sljedećim terminima:

Od 02.09.2014. do 09.09.2014. u terminu od 08.00 do 13.30 časova. Za predispitne vježbe zadužen laborant M. Lamešić.

Ispiti će biti organizovani svakog mjeseca u školskoj 2013/14 godini (za studente po starom programu). Studenti mogu pristupiti svakom drugom terminu (novembar, januar, mart,…). Navedeno se odnosi na  praktični i usmeni dio ispita. Dakle, student koji je pristupio ispitu u oktobru, u slučaju neuspjeha na ispitu, može pristupiti ispitu u decembru mjesecu.

OBAVJEŠTENJE STUDENTIMA KOJI STUDIRAJU PO NOVOM PROGRAMU. ZDRAVSTVENA NJEGA, STOMATOLOGIJA I MEDICINA

 

Studenti na svim dijelovima ispita su MORAJU imati studentski indeks.

REDOVNI JESENJI ISPITNI ROK: IZ PATOLOGIJE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NJEGE:

 

ISPITNI ROK: 08.09.2014. u 14.00h Amfiteatar Medicinskog fakulteta.

USMENI ISPIT: 11.09.2014. u 14h, Zavod za patologiju.

NAPOMENA: Studentui koji su položili Kolokvijum I, polažu samo Kolokvijum II.

Studenti koji nisu položili kolokvijum I, polažu oba kolokvijuma zajedno.

OBAVEZNO PREDATI ISPITNE PRIJAVE U STUDENTSKU SLUŽBU DO 05.09.1014. GODINE!

OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE U ZAVODU ZA PATOLOGIJU – ADMINISTRACIJA!

PRIJAVITI SE U ADMINISTRACIJI ZAVODA ZA PATOLOGIJU DO 05.09.2014.

Studenti koji ne prijave ispit neće moći pristupiti istom!

 

REDOVNI JESENJI ISPITNI ROK: IZ OPŠTE I ORALNE PATOLOGIJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE (NOVI PROGRAM):

 

ISPITNI ROK: 08.09.2014. u 14.00h Amfiteatar Medicinskog fakulteta.

USMENI ISPIT: 11.09.2014. u 14h, Zavod za patologiju.

NAPOMENA: Studentui koji su položili Kolokvijum I, polažu samo Kolokvijum II.

Studenti koji nisu položili kolokvijum I, polažu oba kolokvijuma zajedno.

OBAVEZNO PREDATI ISPITNE PRIJAVE U STUDENTSKU SLUŽBU DO 05.09.1014. GODINE!

OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE U ZAVODU ZA PATOLOGIJU – ADMINISTRACIJA!

PRIJAVITI SE U ADMINISTRACIJI ZAVODA ZA PATOLOGIJU DO 05.09.2014.

Studenti koji ne prijave ispit neće moći pristupiti istom!

 

 

REDOVNI JESENJI ISPITNI ROK: IZ PATOLOGIJE ZA STUDENTE MEDICINE (NOVI PROGRAM):

 

ISPITNI ROK: 08.09.2014. u 15.00h Amfiteatar Medicinskog fakulteta.

USMENI ISPIT: 11.09.2014. u 14h, Zavod za patologiju.

NAPOMENA: Studentui koji su položili Kolokvijum I, polažu samo Kolokvijum II.

Studenti koji nisu položili kolokvijum I, polažu oba kolokvijuma zajedno.

OBAVEZNO PREDATI ISPITNE PRIJAVE U STUDENTSKU SLUŽBU DO 05.09.1014. GODINE!

OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE U ZAVODU ZA PATOLOGIJU – ADMINISTRACIJA!

PRIJAVITI SE U ADMINISTRACIJI ZAVODA ZA PATOLOGIJU DO 05.09.2014.

Studenti koji ne prijave ispit neće moći pristupiti istom!

 

Šef Katedre za patološku anatomiju

Prof. dr Radoslav Gajanin

Pathology_SR_pic

 

 


 

Akademski kalendar za školsku 2014/2015. godinu

U prilogu ispod akademski kalendar za školsku 2014/2015. godinu

Akademski_kalendar

 

UNIBL


 

Rezultati prijemnog ispita

Drage kolege, u prilogu su rezultati prijemnog ispita za akademsku 2014/15. Čestitamo budućim kolegama i želimo svu sreću u nastavku obrazovanja.

Spisak-prijemni-farmacija

Spisak-prijemni-stomatologija

Spisak-prijemni-med

Spisak-prijemni-zdr-njega

 

 


 

mf


 

Izbor pisma