SSMFBL

 
 

2nd European Alcohol Policy Youth Conference, 10th – 16th December, Bursa

2nd European Alcohol Policy Youth Conference, 10th – 16th December, Bursa


 

Rasporedi nastave za zimski semestar 2014/2015. god

MEDICINA SEMESTAR 1-11

STOMATOLOGIJA SEMESTAR 1-11

ZDR.NJ.SEMESTAR 1-7

FARMACIJA SEMESTAR 1-9

Medicinski fakultet


 

Patologija – oktobarski ispitni rok

MEDICINSKI FAKULTET

KATEDRA ZA PATOLOŠKU ANATOMIJU

Dana, 26.09.2014. godine.

 

OBAVJEŠTENJE STUDENTIMA MEDICINE – ODSJEK MEDICINA I STOMATOLOGIJA (stari program)

Obavještavaju se studenti da će se održati ispit iz patološke anatomije u oktobru mjesecu.

Praktični dio ispita će se održati u srijedu 07.10.2014. sa početkom u 09.00 časova u Zavodu za patologiju.

Usmeni dio ispita će se održati u petak  31.10.2014. godine, sa početkom u 09.00 časova u Zavodu za patologiju.

Studenti koji pristupaju praktičnom dijelu ispita su dužni znati patološku anatomiju (teoriju).

VAŽNO! Studenti koji planiraju pristupiti ispitu su dužni ispitne prijave predati u studentsku službu do 03.10.2014. godine. Studenti koji pristupaju ispitu (teorijskom i praktičnom dijelu), dužni su da se prijave u administraciji Zavoda za patologiju do 03.10.2014.g (upiasti ime i prezime na spisak). Studenti na svim dijelovima ispita MORAJU imati studentski indeks. Studenti koji navedeno ne učine neće moći pristupiti ispitu.

Predispitne vježbe će se održati u Zavodu za patologiju u sljedećim terminima:

Od 30.09.2014. do 06.10.2014. u terminu od 08.00 do 13.30 časova. Za predispitne vježbe zadužen laborant M. Lamešić.

Ispiti će biti organizovani svakog mjeseca u školskoj 2013/14 godini (za studente po starom programu). Studenti mogu pristupiti svakom drugom terminu (novembar, januar, mart,…). Navedeno se odnosi na  praktični i usmeni dio ispita. Dakle, student koji je pristupio ispitu u oktobru, u slučaju neuspjeha na ispitu, može pristupiti ispitu u decembru mjesecu.

OBAVJEŠTENJE STUDENTIMA KOJI STUDIRAJU PO NOVOM PROGRAMU. ZDRAVSTVENA NJEGA, STOMATOLOGIJA I MEDICINA

 

Studenti na svim dijelovima ispita su MORAJU imati studentski indeks.

DOPUNSKI OKTOBARTSKI ISPITNI ROK: IZ PATOLOGIJE ZA STUDENTE ZDRAVSTVENE NJEGE:

 

ISPITNI ROK: 06.10.2014. u 14.00h Amfiteatar Medicinskog fakulteta.

USMENI ISPIT: 08.10.2014. u 09h, Zavod za patologiju.

NAPOMENA: Studentui koji su položili Kolokvijum I, polažu samo Kolokvijum II.

Studenti koji nisu položili kolokvijum I, polažu oba kolokvijuma zajedno.

OBAVEZNO PREDATI ISPITNE PRIJAVE U STUDENTSKU SLUŽBU DO 03.10.1014. GODINE!

OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE U ZAVODU ZA PATOLOGIJU – ADMINISTRACIJA!

PRIJAVITI SE U ADMINISTRACIJI ZAVODA ZA PATOLOGIJU DO 03.10.1014.

Studenti koji ne prijave ispit neće moći pristupiti istom!

 

DOPUNSKI JESENJI ISPITNI ROK: IZ OPŠTE I ORALNE PATOLOGIJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE (NOVI PROGRAM):

 

ISPITNI ROK: 06.10.2014. u 14.00h Amfiteatar Medicinskog fakulteta.

USMENI ISPIT: 08.10.2014. u 09h, Zavod za patologiju.

NAPOMENA: Studentui koji su položili Kolokvijum I, polažu samo Kolokvijum II.

Studenti koji nisu položili kolokvijum I, polažu oba kolokvijuma zajedno.

OBAVEZNO PREDATI ISPITNE PRIJAVE U STUDENTSKU SLUŽBU DO 03.10.1014. GODINE!

OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE U ZAVODU ZA PATOLOGIJU – ADMINISTRACIJA!

PRIJAVITI SE U ADMINISTRACIJI ZAVODA ZA PATOLOGIJU DO 03.10.1014.

Studenti koji ne prijave ispit neće moći pristupiti istom!

 

 

DOPUNSKI JESENJI ISPITNI ROK: IZ PATOLOGIJE ZA STUDENTE MEDICINE (NOVI PROGRAM):

 

ISPITNI ROK: 06.10.2014. u 14.00h Amfiteatar Medicinskog fakulteta.

PRAKTIČNI ISPIT: 07.10.2014. u 09h, Zavod za patologiju.

PREDISPITNE VJEŽBE: od 30.09.2014. do 06.10.2014. u terminu od 8.00 – 13.30h. Zavod za pat.

USMENI ISPIT: 08.10.2014. u 09h, Zavod za patologiju.

NAPOMENA: Studentui koji su položili Kolokvijum I, polažu samo Kolokvijum II.

Studenti koji nisu položili kolokvijum I, polažu oba kolokvijuma zajedno.

OBAVEZNO PREDATI ISPITNE PRIJAVE U STUDENTSKU SLUŽBU DO 03.10.1014. GODINE!

OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJE U ZAVODU ZA PATOLOGIJU – ADMINISTRACIJA!

PRIJAVITI SE U ADMINISTRACIJI ZAVODA ZA PATOLOGIJU DO 03.10.1014.  

Studenti koji ne prijave ispit neće moći pristupiti istom!

 

Šef Katedre za patološku anatomiju

Prof. dr Radoslav Gajanin

 

Pathology_SR_pic


 

Izbor pisma